Murphologie, nauka o schválnosti


Co se může pokazit, to se taky pokazí.

 Základní Murphyho zákon

Co se nemůže pokazit, to se taky pokazí.

 Schnatterlyho důsledek

Může-li být Murphyho zákon vyvrácen, pak také vyvrácen bude.

 Sivermanův paradox

Může-li se pokazit více věcí za sebou, pokazí se v nejnevhodnějším pořadí.

 Rozšířená varianta Murphyho zákona

Pesimista je optimista se zkušenostmi.

 Definice pesimisty

Optimista nemůže být nikdy příjemně překvapen.

 Coitova-Murphyho věta

Optimista se domnívá, že svět, ve kterém žijeme, je nejlepší ze všech možných. Pesimista se

 obává, že je tomu skutečně tak.

 Základní dilema murphologa

Když jde všechno dobře, v nejbližších chvílích se nutně něco stane. Důsledky: 1. Když to vypadá, že už to horší být nemůže, čekej brzký obrat k horšímu. 2. Když se ti zdá, že se situace

 zlepšuje, znamená to, že jsi něco nepostřehl.

 Druhý zákon Chisholmův

Každý návrh chápou lidé jinak než ten, kdo ho předkládá.

 Třetí zákon Chisholmův

Není důležité, že se něco děje nesprávně. Možná, že to dobře vypadá.

 První zákon Scottův

Jestliže jsi něco již hodně dlouho schovával, můžeš to vyhodit. Jestliže jsi něco vyhodil, budeš to

 potřebovat přesně ve chvíli, kdy už to bude nenávratně ztraceno.

 Richardovy teze o vlastnictví

I když nakupuješ sebeobezřetněji, buď si jist, že to samé za chvíli uvidíš někde jinde za poloviční cenu.

 Lewiho zákon

Ať děláš, co děláš, je to vždy do kopce a proti větru.

 První zákon cyklistiky

Zub rozbolí zásadně v sobotu večer.

 Johansonův-Lairdův zákon

Není možné předvídat, kterou stranu krajíce by bylo lepší namazat.

 Zákon o perverzitě přírody

Pravděpodobnost, že chleba spadne na zem namazanou stranou, je přímo Úměrná ceně koberce.

 Jenningův doplňující zákon

Když to nejde po dobrém, dělej to násilím. Jestliže se to ulomí, šlo o vadnou součástku.

 Loweryho princip

Nenamáhej se, najdi si větší kladivo !

 Anthonyho pravidlo síly

Selhaly-li všechny pokusy, je načase si přečíst návod.

 Cahnův axiom

Beztak to nebude fungovat !

 Jenkinsonův zákon

Každý drát, rozřezaný na kusy, bude příliš krátký.

 Třetí Klipsteinův zákon

Přípustné odchylky se budou hromadit jednostranně, aby způsobily co nejvíce potíží při montáži.

Jsou-li podle schématu zapotřebí součástky "n", na skladě budou součástky "l".

Motor se začne otáčet na opačnou stranu.

Systém zajišťující spolehlivost vyřadí z provozu ostatní systémy.

Rychlostní jistič chránící přístroj bude uchráněn, neboť přístroj shoří dříve.

Chyba se objeví, až když skončí závěrečné zkoušky přístroje.

Když z ochranného krytu vyšroubuješ poslední ze šestnácti šroubů, zjistí se, že byl sňat jiný kryt.

Když je kryt upevněn posledním ze šestnácti šroubů, zjistí se, že se zapomnělo dát dovnitř těsnění.

Klipsteinovy zákony aplikované na výrobu prototypů

Druhý jízdní pruh jede vždy rychleji.

 Opakovaný postřeh Etorrův

Přejedeš-li do druhého pruhu, zrychlí se ten, který jsi opustil.

 O'Brienova rozšířená varianta postřehu

Letadlo se dostane do vzdušného víru, jakmile se začne podávat káva.

 Kentonův důsledek

Vzdušný vír vzniká v důsledku podávání kávy.

 Davisův výklad Rogersova zákona

Jeden mol zaručeně přežije.

 Lubarského zákon o hubení hmyzu

Jestliže lékař pojmenuje tvou nemoc, neznamená to, že ví, o co jde.

 Princip pro pacienty

Lékem nazýváme každou látku, která má po naočkování kryse za následek vědeckou publikaci.

 Matzova farmakologická definice

Existují dva druhy náplasti: Ta, která nejde přilepit, a ta, která nejde odlepit.

 Telescova druhá poučka

Alkoholik je člověk, který pije víc než jeho lékař.

 Barachova definice

Vyřešení problému zcela změní jeho podstatu.

 Peerův zákon

Za přísně kontrolovaných tlakových, tepelných a dalších fyzikálních podmínek se živý organismus chová, jak ho to zrovna napadne.

 Harvardův zákon základního výzkumu

Jestliže pracuješ na řešení nějakého problému, je velkou výhodou, víš-li předem, oč jde.

 Pravidlo přesnosti

Za každý velký objev vděčíme nějakému omylu. Důsledek: čím větší dotace, tím později badatelé k tomuto omylu dospějí.

 Youngův zákon

Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo dobře. Ale vždycky je dost času na to, aby se to udělalo znovu.

 Meskimenův zákon

Když se něco pokazí, pokazí se všechno naráz.

 Revize kvantového aspektu Murphyho zákona

Dva za sebou jdoucí průšvihy jsou vždy teprve začátek.

 Kohnův logickř důsledek

Murphy byl optimista.

 O`Toolova poznámka k Murphyho zákonu

Murphyho zákon nebyl objeven Murphym, nýbrž jiným člověkem téhož jména.

 Naglerův výklad původu základního Murphyho zákona

Když věci dospějí od desíti k pěti, cyklus se začne opakovat.

 Farnsdickův logický vývod

Věda se nemýlí. Nedejte se mást fakty.

 Finagelovo krédo

Je-li to zelené nebo se to hýbe, je to biologie. Jestliže to zapáchá, je to chemie. Nefunguje-li to, je to fyzika.

 Stručný průvodce moderní přírodovědou

Mýlit se je lidské. Ale něco dokonale zašmodrchat je možné pouze s pomocí počítače.

 Pátý zákon spolehlivosti

Krást myšlenky od jedné osoby je plagiátorství; krást myšlenky od mnoha lidí je výzkum.

 Felsonův zákon

Problém se časem může vytratit, avšak lidé, kteří pracují na jeho řešení, přetrvávají.

 Foxův axiom

Správný úsudek vychází ze zkušenosti. Zkušenost vychází z nesprávného úsudku.

 Higdonův zákon

Jestliže se experiment vydaří, pak určitě něco nebylo v pořádku.

 Finagelův první zákon

Žádný experiment nelze považovat za naprostý nezdar - vždy může totiž posloužit jako varovný příklad.

 Faktor marnosti

Je velmi jednoduché něco zkomplikovat, zato bývá značně komplikované něco zjednodušit.

 Mayerův zákon

Jednoduché vysvětlení vždy následuje až po složitém řešení.

 Lunsfordovo pravidlo vědeckého Úsilí

Jedině ten, kdo má absolutní znalost o zkoumaném jevu, může jej vysvětlit tak, aby jej nikdo jiný nepochopil.

 Rudnického princip nobelovských objevů

Osoba s nejmenšími znalostmi má obvykle nejvíce co říci.

 Gioiova teorie

Čím je váš výzkum triviálnější, tím více lidí se o něm dočte.

 Hanggiho zákon

Délka výzkumné zprávy je nepřímo Úměrná dosaženému vědeckému pokroku.

 Sweeneyho zákon

Pokrok ve vědě je nepřímo úměrný počtu vycházejících časopisů.

 Parkinsonův 6. zákon

Získaná zkušenost je přímo Úměrná zničenému zařízení.

 Hornerův postulát pro obě ruce levé

Odborná komise je dvanáct lidí, kteří dělají práci jednoho člověka.

 První definice komise pro vědeckou činnost

Odborná komise je jediná známá forma života s dvanácti žaludky a bez mozku.

 Druhá definice komise pro vědeckou činnost

Odborníkem je ten, kdo přichází z jiného města.

 Inaugurační zákon

Jestliže zůstáváš klidný, zatímco ostatní ztrácejí hlavu, je to neklamná známka toho, že jsi problém nepochopil.

 Evansův zákon

Pro ekonomy je reálně existující svět zpravidla pouze výjimkou.

 Horgrenova teze

Tajemství Úspěchu je upřímnost. Až i tu se naučíš předstírat, máš kariéru zaručenou.

 Glymerův recept na úspěch

Starej se o krtince, hory se už nějak protlučou.

 Peterův zákon zastupitelnosti

Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí a není-li schopen to ani učit, pak to řídí.

 H.L.Menckenův zákon schopnostního vývoje

Každá organizace má přidělen jistý počet pracovních míst, která jsou obsazována naprosto nevyhovujícími osobami. Logický důsledek: Jakmile tato osoba odejde, podnik za ni získá náborem jinou, minimálně stejně nevyhovující sílu.

 Owenova teorie organizační úchylnosti

Jestliže nějaký dokument správně založíte, víte sice kde je, ale nikdy jej nebudete potřebovat. Když ho nezaložíte, určitě jej budete potřebovat, ale nebudete vědět, kde je.

 Tillisův organizační princip

Každý úkol, který by se měl splnit, se měl splnit už včera.

 Grossmanova výpomocná poučka

I když nikdy nevíte, kdo má pravdu, vždycky aspoň víte, kdo za věc zodpovídá.

 Whistlerův zákon

Vykonání n+1 prkotin vyžaduje přesně tolik času, jako vykonání n prkotin.

 Grayův zákon programování

Na vykonání n+1 prkotin se spotřebuje dvojnásobné množství času, než na vykonání n prkotin.

 Loggovo vyvrácení Grayova zákona

Nezáleží na tom, kolik co stálo, nýbrž na tom, kolik se na tom ušetřilo.

 Paulgův zákon

Dobře zaběhnutá formulace chatrné zásady je vždy působivější než první formulace znamenité zásady.

 Zákon prvotřídní kvality

Důležitější než fakta je to, jak je pojmenuješ.

 Zákon Cohenův

Odborník ví stále více o stále menším počtu věcí. Důsledek: Nakonec ví opravdu všechno o ničem.

 Weberova definice

Na všechny složité otázky existují jednoduché, snadno pochopitelné nesprávné odpovědi.

 Grossmanova chybná citace H. L. Menckena

Urgentnost věci je vždy nepřímo Úměrná její důležitosti.

 Frothinghamův 4. zákon

Když už jste vyzkoušeli všechno možné i nemožné, a neuspěli jste, zkuste ještě to, co navrhoval šéf.

 Salvatorův zákon

Udělat něco obtížným způsobem je vždy snazší.

 Murphyho paradox

Čím se něco snadněji udělá, tím obtížněji se to pak mění.

 Engův princip

Udělat cokoliv blbuvzdorným je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví.

 Murphyho 4. logický závěr

Žádný pracovní úkol není tak jednoduchý, aby se na něm nedalo nic zkazit.

 Perrusselův zákon

Kompromis je vždy nákladnější než kterákoliv ze dvou původně navržených alternativ.

 Juhainův zákon

Stane-li se, že nerozumíte určitému slovu v technickém spise, klidně to slovo ignorujte. Uvidíte, že text bude dávat smysl i bez něho.

 Zákon pana Coopera

Když jste napoprvé neuspěli, okamžitě odstraňte veškeré důkazy o svém nezdařilém pokusu.

 Fahnenstockovo pravidlo pro případ nezdaru

Když se vám něco zasekne, pomozte tomu násilím. Jestliže se to ulomí, je jasné, že to tam stejně nemělo co dělat.

 Loweryho zákon

Když přijdete moc brzy, akce bude zrušena. Když přijdete na sekundu přesně, budete muset čekat. Když se opozdíte, přijdete zas až moc pozdě.

 Korekce přísloví "Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí"

Každý program je zastaralý ve chvíli, kdy je vložen do počítače.

 První zákon programování

Jestliže se program osvědčil, je třeba jej změnit.

 Třetí zákon programování

Jestliže se program neosvědčí, je třeba o něm pořídit dokumentaci.

 Čtvrtý zákon programování

Počítačový program dělá jen to, co mu řeknete, nikdy však nedělá to, co byste chtěli, aby udělal.

 Greerův 3. zákon

Většina lidí si většinu lidí plně zaslouží.

 Shirleyho zákon

První usne ten, který chrápe.

 Pravidlo manželského lože

Dokážeš-li rozeznat dobrou radu od špatné, nepotřebuješ žádnou radu.

 Van Royův druhý zákon

Jsou věci, o nichž nelze nic zjistit. Nelze ale ani zjistit, které věci to jsou.

 Jaffeův metazákon

Každý chce, aby si ho někdo všimnul, ale nikdo nechce, aby na něho lidé civěli.

 Zákony lidských vrtochů

Člověk občas narazí na pravdu; většinou se však rychle vzpamatuje a jde dál.

 Zákon pravdy

Jakmile děláte to, co jste odjakživa chtěli dělat, máte chuť dělat něco jiného.

 První zákon životaběhu

Lidé a národy začnou jednat podle zdravého rozumu, teprve až vyčerpají všechny ostatní možnosti.

 Katzův zákon

Každý lže; to však vůbec nevadí, protože nikdo nikoho neposlouchá.

 Liebermanův zákon

Na čí straně stojíte, závisí na tom, kde právě sedíte.

 Miulesův zákon

Jestliže se cítíte dobře, nedělejte si starosti, ono to zase přejde.

 Bolingův postulát

Já vím vždycky, co chci... Já si to jenom často rozmyslím jinak.

 Lidské rozhodování podle J.S.GilletovÚ

Pravděpodobnost, že potkáte někoho známého, se prudce zvyšuje, jste-li ve společnosti osoby, s níž si nepřejete být spatřen.

 Rubyho princip náhodných setkání

Chybovat je lidské, ale pocit je to božský.

 Poznatek Mae Westové

Je snazší získat odpuštění než dovolení.

 Stewartův zákon retroakce

Doba nutná k nápravě situace je nepřímo Úměrná času, v němž se udála katastrofa.

 Drazenův zákon restituce

Nic nevypadá zblízka tak hezky, jak to vypadalo z dálky.

 Zákon nepříjemného překvapení

Peníze nenadále spadlé z nebe obdržíte vždy současně s nečekanou složenkou na obnos ve stejné výši.

 První zákon peněžní dynamiky

Rychlost větru se zvyšuje přímo úměrně s účtem za váš účes.

 Zákon klimatologický

Cokoli se stává poživatelným, když se to dostatečně jemně nakrájí.

 První rada pro domácnost

Když se při vaření něco zpacká, ať do toho vrazíte co chcete, bude to ještě horší.

 Druhá rada pro domácnost

Nejlepší části je téměř nemožné oddělit od těch nejhorších.

 Ananasový zákon

Když něco hledáte, nejdřív se podívejte tam, kde byste to nikdy nehledali.

 Rada tety Sally - murpholožky

Veškeré neživé předměty jsou alespoň natolik pohyblivé, aby se vám dostaly do cesty.

 Zákon pohybu neživých věcí

Kterýkoliv horizontální povrch se brzy vertikálně navrší.

 Zákon geometrie, působící v domácnosti

Nelze znát místo uložení všech předmětů současně. Logický důsledek: Najde-li se postrádaná věc, ihned se ztratí jiná.

 Heisenbergův princip nejistoty

Šmouha, kterou usilovně čistíte, je vždy na druhé straně okna.

 Hamiltonovo pravidlo

Životnost pokojové rostliny je nepřímo Úměrná její ceně. Dodatek manžela: A přímo Úměrná její ošklivosti.

 Zákon o rostlinách

Kdo má rád uzeniny a respektuje zákony, nikdy by neměl být u toho, když se tyto věci dělají.

 Uzeninový zákon

V průběhu několika měsíců se vyskytnou pouze tři společenské události, které za něco stojí. Zákonitě pak všechny připadnou na jeden večer.

 Zákon paní Murphyové

Jestliže vytočíte omylem špatné telefonní číslo, nikdy není obsazeno.

 Zákon telekomunikační

Když musíte zaparkovat o šest bloků dál, najdete vzápětí dvě uvolněná parkovací místa právě před vchodem do budovy.

 Lemarův 1. parkovací postulát

Nikdy neumíš pořádně klít, dokud se nenaučíš řídit auto.

 Zákon odhalený dědečkem pana Murphyho

Umyjete-li si auto, abyste tak přivolali déšť, není to nic platné, stejně nezaprší.

 Neaplikovatelný zákon

Na silnici není prakticky žádný provoz do chvíle, kdy potřebujete odbočit doleva.

 Zákon odbočování

Řidič za vámi chce jet rychleji než vy o 5 km/hod.

 Axiom předjíždění

Úseky s největším provozem se vždy opravují nejdéle.

 Zákon silničních oprav

Je-li výrobek označen nálepkou "Novinka" nebo "Luxusní výrobek", nejedná se nikdy o novinku, tím méně o luxusní výrobek.

 Hershiserovo pravidlo

Šedesátidenní záruka vám zaručuje, že se výrobek pokazí šedesátýprvní den po jeho zakoupení.

 Sintetosův první spotřebitelský zákon

V duchu ekonomiky služeb vám vrzající kolečko nenamažou, ale vymění.

 Zákon technických oprav

Dvě věci na této zemi jsou všudypřítomné: vodík a lidská blbost.

 Zappa

Vloni bylo všechno lepší.

 Zákon regresivní úspěšnosti

Život lze správně chápat jedině pozpátku, žít ho však musíme jedině dopředu.

 Poznatek z Kirkegaarda

Nevěřte na zázraky - spoléhejte na ně !

 Finagleovo šesté pravidlo

Ze dvou možných událostí se vždy přihodí ta méně příznivá.

 Zákon duality

Negativní vyhlídky mají za následek negativní výsledky. Pozitivní vyhlídky mají za následek také negativní výsledky. Co začalo dobře, skončí špatně. Co začalo špatně, skončí ještě hůř.

 Nereciproční zákony perspektivnosti

Nic není tak malé, aby vám to nemohlo přerůst přes hlavu.

 Ruckertův zákon

Téměř vždy je jednodušší se do něčeho dostat, než pak z toho vycouvat ven.

 Allenův zákon

Pozitivní je člověk jedině tehdy, když jde o něco negativního.

 Holtenův výklad

Střeste se dne, kdy nebudete mít na co nadávat.

 Varování pana Murphyho


 

LionSoft 1995 - 2004  Richard Kadeřábek  webmaster@unrealeditor.cz